GDPR

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det är viktigt för First Office att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos First Office, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs. I det här avsnittet av webbplatsen beskriver vi hur och varför First Office behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Du kan även kontakta dataskyddsombudet för Corem.
Corem Property Group AB (publ)
556463-9440
Box 56085
102 17 Stockholm
Telefon: 08-503 853 33
E-post: info@corem.se
Dataskyddsombudet
Samma kontaktuppgifter som ovan. Märk ämnesraden i e-post med ”Dataskyddsombudet”.

Offertförfrågan

FirstOffice