Vårt hållbarhetsarbete

FirstOffice erbjuder flexibla kontorslösningar med arbets- och mötesplatser i en trevlig och inspirerande miljö. Vi har ett stort utbud av kontorshotell runt om i landet vilket ger våra hyresgäster möjligheten att skapa värdefulla relationer och affärsmöjligheter.

FirstOffice arbetar aktivt för att bidra till ett mer hållbart samhälle där vi som organisation, medarbetare och samarbetspartners tar vårt ansvar. Tillsammans med vårt moderbolag Corem och våra leverantörer tror vi på nära samarbeten där vi tillsammans kan driva ett mer effektivt hållbarhetsarbete.

På FirstOffice har vi delat in vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden – attraktiv arbetsmiljö, hållbara leverantörsled och minskad klimatpåverkan.

Attraktiv arbetsmiljö

Under pandemin ökade kravet på flexibilitet när det gäller fysisk närvaro på kontoret. Behovet av en fysisk arbetsplats och ett socialt sammanhang försvinner inte däremot inte.

På FirstOffice lägger vi därför extra stor vikt vid att skapa en arbetsmiljö där trivsel och välmående står i fokus. Vi vill ge alla möjlighet att prestera och delta i sociala utbyten som nätverkande och att knyta nya kontakter. För att tillgodose flera individuella behov har våra anläggningar olika funktionsytor, där kontorsrummen utgör den största delen. Dessa rum är utformade med välutrustade arbetsplatser som fokuserar på ergonomi och anpassningsbara skrivbord och stolar. Här har vi fokuserat på att skapa en harmonisk miljö där materialval och inredning går hand i hand och sömlöst avlöser varandra.

För att främja produktivitet är det också viktigt att erbjuda varierade ytor för olika behov. På våra kontorshotell planerar vi alltid in attraktiva sociala miljöer samt ett flertal samtals- och mötesrum. Våra mötesrum har olika gestaltning för att tillgodose möten av olika karaktär. Färg- och materialval, tillsammans med inredning och växter, skapar en harmonisk och varierad interiör i de gemensamma utrymmena. Vi fokuserar inte bara på den fysiska arbetsmiljön, utan även på ljudmiljön och upplevelsen. Med heltäckande mattor, textilier och ljuddämpande undertak skapar vi en ljudmiljö med bra akustik.

Våra kontors- och entrédörrar är utrustade med digitala lås från Parakey. Detta gör det enkelt för våra hyresgäster då de endast behöver sin mobil för att öppna. Systemet är även smidigt att administrera för vår personal. Utöver detta minskar plastförbrukningen genom färre taggar och på sikt kan vi undvika användningen av taggar helt.

Vi värdesätter möjligheten för våra hyresgäster att sitta ner tillsammans med sina kollegor och njuta av en extra god kopp kaffe för både kropp och själ (samvete). Vårt kaffe på FirstOffice är ekologiskt och vi har tillsammans med Beans in Cup och Löfbergs Lila tagit fram ett unikt kafferecept som vi själva har provsmakat oss fram till för att erbjuda det bästa kaffet.

Minskad klimatpåverkan

Vi strävar efter att vara klimatsmarta på våra anläggningar genom att erbjuda möjligheten till hållbara alternativ. Vi har källsortering på våra anläggningar och använder nedbrytbara biopåsar. Vårt kaffe är 100% miljöcertifierat. Dessutom är kontorshotellen geografiskt belägna nära kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar samt promenadvänliga områden.

Med närmre 50 anläggningar kan vi aktivt arbeta med återbruk och återanvändning av befintlig inredning. Våra kontorshotell har ett enhetligt formspråk och koncept, vilket gör det möjligt för oss att använda inredningen mellan anläggningarna och på så sätt minska behovet av nyproduktion och kasserad inredning.

En stor del av vår inredning är märkt med Möbelfakta, vilket garanterar att den uppfyller kraven inom kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Våra heltäckande mattor kommer från ege carpets, som tillverkar sina mattor av återvunnet material.

Våra enheter är utrustade med frånvarostyrd belysning. Detta innebär att ljuset släcks automatiskt efter cirka 30 minuter om ingen befinner sig i kontoret. Under natten, när anläggningen är tom och larmad, är all belysning avstängd. Detta sparar energi.

Våra anläggningar är belägna i Corems fastigheter, som köper 100% förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft. Vi använder också AI-teknik för att effektivisera energianvändningen i flera av våra fastigheter och producerar egen förnybar el genom solceller på våra byggnader.

Utöver ovanstående erbjuder vi även möjligheten att vara aktiv och leva en hållbar livsstil till, från och på jobbet. Med flera etableringar per stad ger vi dig möjlighet att hitta ett kontor på cykelavstånd hemifrån.

Flertalet av våra kontorshotell har duschmöjligheter och många ligger även nära träningsanläggningar.

Hållbara leverantörsled

På FirstOffice prioriterar vi både socialt och miljömässigt ansvarstagande i vår leverantörskedja. Vi engagerar oss i dialog med våra leverantörer för att säkerställa deras hållbarhetsarbete och väljer produkter med låg klimatpåverkan. Vi kräver att våra leverantörer har en tydlig hållbarhetsstrategi som omfattar hela deras verksamhetskedja. Vi uppmanar dem även att samordna och planera sin logistik för att minska antalet leveranser.

Som en del av Corem Property Group tillämpar vi även Corems uppförandekod för leverantörer. I denna kod ställer vi krav på deras agerande inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, säkerhet, antidiskriminering, fackföreningsfrihet och miljömässigt ansvar. Om du vill ha mer information om detta kan du följa länken nedan.

Fun facts

Visste du att…

FirstOffice bidrar till att städa hav och natur:

  • Alla mattor vi köper in från Ege Carpets tillverkas av återvunna fisknät och PET-flaskor.
  • Under de senaste två åren har vi använt över 10 000 kvadratmeter sådana mattor.
  • Detta har resulterat i att nästan ett ton fisknät och 180 320 PET-flaskor har omvandlats till mattor som används på våra kontorshotell.

FirstOffice använder ekologiskt fairtrade-kaffe från Löfbergs Lila:

  • Detta bidrar till en minskning av över 1,5 ton konstgödsel.
  • Vi hjälper till att omställa 14 fotbollsplaner till ekologisk produktion.
  • Årligen stöttar vi kaffeodlare med 50 000 kr genom olika bidrag.

FirstOffice använder digitala nycklar från Parakey:

  • FirstOffice har undvikit produktion av minst 1 500 fysiska nycklar.
  • Tack vare digital låsfunktion behöver vi ej byta låshus vid förlorade nycklar.

FirstOffice en del av Corem Property Group

FirstOffice är en del av det börsnoterade fastighetsbolaget Corem. Läs mer om vårt koncerngemensamma hållbarhetsarbete.