Cellkontor och enskilda kontorsrum

Cellkontor, även kallat enskilda kontorsrum, är den mest klassiska kontorslösningen som gemene man känner till. I ett cellkontor har varje anställd/medarbetare ett eget kontor. Storleken på kontoren beror på lokalens storlek och omgivning. På FirstOffice har vi en stor variation av cellkontor. Vi har lösningar som passar både stora och små företag.