Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är viktigt för ett effektivt arbete. När man pratar om arbetsmiljö så innefattar det många olika delar. Ofta när man tänker på arbetsmiljö tänker man på kontorsmöbler och belysning, men det finns många fler parametrar utöver som bör tas med i beräkningarna. Enligt Arbetsmiljöverket finns det särskilda regler att förhålla sig till när det kommer till arbetsmiljö inomhus. Här kommer vi gå igenom de regler och bestämmelser man ska förhålla sig till för en kvalitativ arbetsmiljö.

Arbetsmiljö och kontorets utformning

Det är viktigt att kontoret är välplanerat och utformat för företagets ändamål. Att kapaciteten är tillräcklig för antalet anställda är en förutsättning för en fungerande arbetsmiljö. På många kontorshotell finns det ofta möjligheter att utöver fasta arbetsplatser nyttja allmänna utrymmen för arbete. Det kan vara en lounge eller coworkingplatser.

Att lokalerna dessutom är väl underhållna är en annan viktig aspekt. Förutom att allmänutrymmen så som toaletter, kök och lounge bör städas regelbundet är det lika viktigt att dessa är välfungerande, så som kranar, toalettstolar och annat. Utöver det så är det viktigt att allt övrigt material som finns är intakta och fungerande, exempelvis kontorsstolar och skrivbord.

Arbetsmiljö och klimat och luft

Att ha välfungerande ventilation som regelbundet underhålls är extremt viktigt. Dålig ventilation på kontoret leder ofta till högre vårdkostnader och färre arbetsdagar. Har man däremot en fungerande ventilation med bra luftkvalitet ökar ofta arbetsprestationen, vilket i sin tur leder till mer effektivt arbete. Bra luft och ett välbalanserat klimat är alltså en förutsättning för en god arbetsmiljön.

En annan viktig punkt är att fönster och dörrar bör vara väl isolerade så inget onödigt drag uppstår. Det gör att temperaturen påverkas negativt och orsakar ofta kalla kontor på vintern och varma kontor på sommaren. Att temperaturen hålls på en jämn nivå är viktigt. Att frysa eller svettas på kontoret kommer påverka arbetsförmågan negativt. Det är också bra att ha någon form av solskydd om kontoret är placerat på en plats där starka solstrålar lyser in på kontorsplatserna.

Arbetsmiljö och ljudnivå

Alla människor är olika och reagerar olika på höga ljudnivåer. Därför är det extra viktigt att ha en jämn ljudnivå på kontoret. Man kan se till att sänka ljudnivåerna genom att exempelvis ha tystgående kaffebryggare och skrivare, installera effektiva ljudabsorbenter eller ha rumsavdelare. Möjligheter att sitta i lugn och ro i eget samtalsrum kan vara en annan värdefull lösning om ljudbilden kan vara något förhöjd.

Ljudbilden på ett kontor tenderar vanligtvis att bli för hög när vi pratar i telefon eller samtalar med andra kollegor. Den här problematiken åtgärdas genom att ha tillgång till mötesrum. På FirstOffice kontorshotell är mötesrum och samtalsrum en del av erbjudandet.

Prata med dina kollegor om hur de upplever ljudnivån på arbetsplatsen för att på så sätt förbättra arbetsmiljön så alla blir nöjda.

Arbetsmiljö och säkerhet

Säkerheten på kontoret är en viktig del av arbetet för en god arbetsmiljö. Det är kanske inte det första man tänker på när man hör ordet arbetsmiljö men tydliga säkerhetsrutiner är en viktig aspekt

Alla hyresgäster, eller anställda, bör veta vart utrymningsvägarna är placerade och vad man ska göra om exempelvis brandlarmet går. Brandsläckare bör också vara utplacerade och personalen eller personerna som vistas i lokalen ska veta hur dessa används. Att dessutom ha brandsläckare och annan brandutrustning i gott skick är en annan viktig faktor. En brandsläckare bör exempelvis kontrolleras vart femte år. Dessutom bör varje kontor ha en första hjälpen placerad där alla vet vart den finns. Utöver det är hjärtstartare en typ av säkerhetsprodukt som är att föredra.

Säkerheten på arbetsplatsen är viktig för att all personal ska känna trygghet. Att känna trygghet leder ofta till högre välmående hos de hyresgästen.

FirstOffice och arbetsmiljö

Alla FirstOffice kontorshotell är utvecklade utifrån tydliga ramverk för att säkerställa en god och välfungerande arbetsmiljö. Vi har lång erfarenhet av kontor och kontorshotell och följer de lagar och regler arbetsmiljöverket tagit fram.

I kombination med det väljer vi noggrant ut möbler och inredning för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Det här är tydligt i våra val av såväl färgen på väggarna till valet av skrivbord och övriga kontorsmöbler.
Vill du veta mer om våra kontorshotell? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!

Söker du kontor?
Vi har närmre 50 kontorshotell i nio städer.

Välkommen att kontakta oss!

Hitta ditt kontorshotell här!

Offertförfrågan

FirstOffice

Arbetsmiljö