Aktivitetsbaserat kontor

Ett aktivitetsbaserat kontor kan även kallas för Flexkontor, ABW eller ABK och är kort och gott en kontorstyp där det inte finns några fasta platser för medarbetarna. Här reder vi ut vad som särskiljer ett aktivitetsbaserat kontor och går igenom fördelar och nackdelar.

Det går att likställa med coworking space, även om det finns vissa skillnader. Till skillnad mot coworking så är en aktivitetsbaserad arbetsplats dedikerad för endast ett företag medan coworking är öppet och nyttjas av flera företag. Dessutom kan man på ett coworking space placera sig helt fritt oavsett arbetsuppgift, det skiljer sig en aning från ett ABK där man oftast sitter i team. För att ett kontor ska få kallas för aktivitetsbaserat så finns det vissa riktlinjer som bör följas.

3 saker som utmärker ett aktivitetsbaserat kontor

  1. Inga fasta platser – Grundpelaren för ett aktivitetsbaserat kontor är att inte ha några fasta platser. Tanken är att medarbetarna ska få välja fritt när man kommer till arbetsplatsen. Man ska dock komma ihåg att precis som med allting annat så passar det här arbetssättet inte alla. Vissa människor känner trygghet i att ha en fast plats så det är viktigt att lyssna in medarbetarnas känslor och behov.
  2. Större sociala ytor – Ett skrivbord tar mycket plats, flera skrivbord tar ännu mer plats. Genom att plocka bort majoriteten av alla skrivbord och kontorsstolar så frigörs det automatiskt väldigt mycket ytor. De frigjorda utrymmena kan istället användas som sociala ytor för de anställda eller olika typer av rum.
  3. Fler mötes- och samtalsrum – På ett aktivitetsbaserat kontor finns det oftast flera mötes- och samtalsrum. Det här möjliggörs tack vare att det inte finns stora skrivbord och kontorsstolar som tar upp plats. Här väljer man istället smarta lösningar på bord och stolar som är mindre men har kapacitet för lika många personer. På en aktivitetsbaserad arbetsplats är det även mer rörelse vilket innebär att det är viktigt att ha möjligheten att kunna sitta avskilt och ostört när så önskas. Det här gör mötesrummen och samtalsrummen väldigt viktiga. Dessa rum innebär att även på ett aktivitetsbaserat kontor kan du arbete ostört som om det vore ditt eget privata kontorsrum.

Fördelar med aktivitetsbaserat kontor

Det finns både för- och nackdelar med ett aktivitetsbaserat kontor. Det man dock kan konstatera är att det blir mer och mer populärt och är ett modernt alternativ till klassiska kontor. Undersökningar har gjorts och man har upptäckt att variation ökar välmåendet vilket är något som kan definiera ett ABK. Utöver variation och flexibilitet så bjuder ABK in till interaktion, fler konversationer och en öppen arbetsplats vilket gör att gemenskapen ökar.
Det är även ett kostnadseffektivt alternativ till vanliga kontorsplatser. På ett vanligt kontor där varje anställd har en dedikerad plats krävs minst ett skrivbord, en kontorsstol, en datorskärm, en kontorslampa, personlig förvaring och mycket mer. Listan kan göras lång. Genom att istället ha exempelvis större bord där fler får plats, likt borden och stolarna i ett mötesrum, kan man på ett effektivt sätt hålla nere kostnaderna.

Nackdelar med aktivitetsbaserat kontor

Det som eventuellt kan anses som en nackdel är att det är mer koncentrationskrävande än ett klassiskt kontor. Det är mer rörelse vilket gör att det ställs högre krav på individen att kunna fokusera ordentligt.

Ett aktivitetsbaserat kontor passar heller inte alla verksamheter. Har man avdelningar på ett kontor som arbetar med känslig information och viktiga dokument kanske inte det bästa alternativet är att arbeta så öppet som på ett ABK.

Är du på intresserad av att arbeta på ett kontorshotell med öppna ytor och med stor flexibilitet?
Hör av dig till oss så berättar vi vad vi kan erbjuda.

Söker du kontor?
Vi har närmre 50 kontorshotell i nio städer.

Välkommen att kontakta oss!

Hitta ditt kontorshotell här!

Offertförfrågan

FirstOffice

Aktivitetsbaserat kontor