Cellkontor och enskilda kontorsrum

Cellkontor, även kallat enskilda kontorsrum, är den mest klassiska kontorslösningen som gemene man känner till. I ett cellkontor har varje anställd/medarbetare ett eget kontor. Storleken på kontoren beror på lokalens storlek och omgivning. På FirstOffice har vi en stor variation av cellkontor. Vi har lösningar som passar både stora och små företag.

Vi ser alltid till att du som presumtiv hyresgäst blir nöjd och upplever att den presenterade lösningen är baserad på dina önskemål och behov. I alla städer där vi har kontorshotell har vi stor variation av cellkontor och våra Site Managers finns till för att möta dina anspråk. Är du som företagare ute efter en kontorslösning som kan upplevas som en trygghetszon och om du är ute efter en fast plats att komma till varje dag är ett eget kontor att föredra. Vi har även ett flertalet stora kontor där du och dina anställda/medarbetare kan stationera sig flera personer i respektive kontor. Det är dock viktigt att jämföra fördelar mot nackdelar. Trots att det egna kontoret är överlägset det mest populära valet för företagare kanske det inte är den mest optimala lösningen för dig.
Nedan listar vi fördelar och nackdelar – så du som hyresgäst får en överblick över vad du behöver tänka på när du ska göra ditt val.

Fördelar med cellkontor

När alla anställda/medarbetare i ett företag har ett eget rum kan varje individ själv bestämma musik, inredning och övriga bekvämligheter som tillkommer med ett eget kontor. Oftast får man även mer utrymme för förvaring av viktiga dokument och arbetsmaterial. Man kan på ett smidigt och effektivt sätt ha möten utan att behöva boka ett konferens- eller mötesrum. Risken att de anställda skall störa sig på varandra försvinner i och med avsaknaden av bordsgrannar. Om du har ett eget kontor hos oss på FirstOffice har du alltid tillgång till internet (bredband/wifi), lunchrum och gemensamhetsytor. För företaget som är självständigt och inte innehar ett stort behov av att kontinuerligt kommunicera med varandra är detta fördelaktigt.

Nackdelar med cellkontor

Den tydligaste nackdelen som ett cellkontor medför är att det kan leda till bristande sammanhållning. Om man dagligen behöver kommunicera och bolla idéer kollegor emellan kan ett eget kontor upplevas som problematiskt då det kan uppfattas som tidskrävande att behöva springa ut och in mellan kontoren. För den anställda som sitter på ett eget kontor kan det även upplevas som ett mindre projekt att behöva röra sig ut från kontoret i jakt på information av en kollega eller liknande. Då kan coworking space vara att föredra.
Oavsett vad du som företagare väljer ser vi på FirstOffice alltid till att du blir nöjd och att du som hyresgäst upplever att dina önskemål och behov blir besvarade. Vi erbjuder även flexibla kontorslösningar som gör att du kan kombinera olika kontor utefter dina förutsättningar. Vi genomgår alltid en behovsanalys där vi analyserar och lyssnar till dina behov och vad du behöver för att effektivisera din arbetsdag. Här kan du läsa om fördelar och Nackdelar med kontorslandskap.

Se gärna våra andra artiklar som vi har skrivit:

Kontorslandskap och arbetsmiljö
Kontorsrum – Kontorsplats
Hyra kontor

Söker du kontor?
Vi har närmre 50 kontorshotell i nio städer.

Välkommen att kontakta oss!

Hitta ditt kontorshotell här!

Offertförfrågan

FirstOffice

Cellkontor och enskilda kontorsrum