Moderna kontor bidrar till nöjdare medarbetare

Vad menas med ett modernt kontor?

Ett modernt kontor kan innebära olika saker beroende på bransch, företagskultur och personalens behov. Generellt sett kan man däremot säga att ett modernt kontor kännetecknas av flexibilitet, modern teknisk utrustning, ergonomiska möbler, sociala ytor och ett miljötänk. Ett modernt kontor är med andra ord en anpassningsbar och tekniskt avancerad arbetsplats som tar hänsyn till medarbetares hälsa och miljön.

5 anledningar till att moderna kontor bidrar till nöjdare medarbetare

Flexibilitet

Ett modernt kontor är ofta flexibelt och kan anpassas utifrån medarbetarnas behov. Moderna kontor som möjliggör flexibilitet kan även handla om att det är mer fritt varifrån man arbetar. Till exempel kan det vara så att medarbetarna kan välja mellan olika arbetsplatser eller att arbeta hemifrån några dagar i veckan. Detta ger medarbetarna större frihet och möjlighet att anpassa sin arbetssituation efter sina behov, vilket kan öka trivseln och livskvaliteten.

Teknik

Välfungerande teknisk utrustning på kontoret kan minska frustrationen och stressen som annars kan uppstå hos medarbetare när tekniken inte fungerar som den ska. Ett modernt kontor är därför ofta utrustat med den senaste tekniken, som till exempel kan handla om avancerad kommunikationsteknik, smarta lösningar för bokning av mötesrum och digitala verktyg. Detta kan underlätta arbetet och förbättra kommunikationen mellan medarbetare.

Ergonomi

Ett modernt kontor tar hänsyn till medarbetarnas hälsa genom att erbjuda ergonomiska möbler och utrustning som kan minska risken för belastningsskador och sjukdomar. Exempelvis kan det handla om höj- och sänkbara skrivbord, bekväma stolar och rätt belysning. Detta kan bidra till att medarbetarna känner sig mer bekväma och tillfredsställda i sin arbetsmiljö.

Sociala ytor

Sociala ytor finns ofta på moderna kontor, såsom en gemensam lounge, en utomhusmiljö eller ett kök där man kan äta lunch och fika tillsammans. Där finns det möjlighet för medarbetare att koppla av och umgås, vilket kan bidra till att skapa en starkare gemenskap, en känsla av tillhörighet, öka trivseln och motivationen på arbetsplatsen.

Miljö

Ett modernt kontor satsar på hållbarhet genom att ta hänsyn till miljön och aktivt arbeta för att minska klimatpåverkan. Detta kan bidra till en känsla av gemenskap och en stolthet över att arbeta på en arbetsplats som tar ansvar för framtiden.

Vi på FirstOffice arbetar aktivt för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vårt hållbarhetsarbete har delats upp i tre fokusområden – attraktiv arbetsmiljö, hållbara leverantörsled och minskad klimatpåverkan.

Vad säger undersökningar om moderna kontorshotell?

Det finns en del statistik som visar att ett modernt kontor kan ha positiva effekter på medarbetarnas nöjdhet, trivsel och produktivitet. Nedan följer några exempel:

  • En studie från 2015 som utfördes av företaget Steelcase visade att svenska medarbetare som arbetade på en flexibel arbetsplats var betydligt mer nöjda med sin arbetsplats än de som arbetade på en traditionell kontorsplats. Nöjdheten visade sig öka med 19 procentenheter. Det som definierades som en flexibel arbetsplats var möjligheten att välja mellan olika arbetsplatser och att arbeta hemifrån vid behov.
  • En undersökning som utfördes av WSP Sverige 2017 visade att svenska medarbetare värderar en modern arbetsplats högt, och att en arbetsplats som är anpassad efter medarbetarnas individuella behov och arbetsstil kan öka produktiviteten med upp till 20 procent.
  • En svensk studie från 2018, utförd av Forsman & Bodenfors, visade att en kreativ arbetsplats med inspirerande miljö och möjlighet att röra sig fritt på kontoret ökade medarbetarnas kreativitet och produktivitet med upp till 25 procent.
  • En annan svensk studie från 2019, utförd av Fastighets AB Balder, visade att svenska medarbetare som arbetade på en modern arbetsplats med ergonomiskt utformade arbetsplatser och sociala ytor var mer nöjda med sin arbetsplats och hade högre trivsel och produktivitet.
  • I en senare studie, Future of work gjord av Stockholms Handelskammare i oktober 2022, undersöks bland annat hur många dagar anställda vill vara på kontoret nu efter pandemin. I undersökningen framkommer det att man i snitt önskar vara på kontoret 2,9 dagar i veckan. Detta tyder alltså på att arbetsgivare som erbjuder ett modernt och flexibelt kontorsupplägg, där medarbetare tillåts arbeta på distans några dagar i veckan, troligtvis skulle få nöjdare medarbetare. Läs mer om studien i artikeln ”Hybridkontor och hybridarbete”.

Sammanfattningsvis kan ett modernt kontor bidra till nöjdare medarbetare genom att de erbjuds en flexibel, ergonomisk och tekniskt avancerad arbetsplats med fokus på miljö och gemenskap. Att ett modernt kontor kan ha positiva effekter på medarbetarnas trivsel och produktivitet är även något som forskning och undersökningar har visat.

FirstOffice erbjuder moderna kontor

Vi på FirstOffice erbjuder moderna kontorshotell i flera olika städer, till exempel har vi kontorshotell i Uppsala, Stockholm, Malmö och Göteborg. I Stockholm har vi flertalet moderna kontor i norrort såväl som i söderort. Bland annat har vi ett relativt nyöppnat kontorshotell i Solna, ett kontorshotell vid Sundbyberg med pool i fastigheten och ett kontorshotell i Täby med ergonomisk och inspirerande i skandinavisk design.

Är du intresserad av att hyra ett modernt kontor till dig och dina medarbetare kan du utforska vårt utbud av kontorshotell och våra olika kontorslösningar som kallas privata kontor, Coworking och BigOffice.

Dela denna artikel